פינוי מהיר של שוכרי דירות בעייתיים

תל אביבמאת עו"ד אילה בירגר 

ביום 28.12.08 פורסם התיקון בענין תביעה מהירה כנגד שוכר בעייתי

התקנות אושרו ע"י שר המשפטים על מנת למנוע "תופעה חברתית קלוקלת", במסגרתה שוכרי דירות לא מתפנים במועד, אם בכלל.

המסלול המוצע מזרז את הדיון בתביעות הפינוי, כך שלא ניתן לכלול בהן צעדים נוספים המאריכים את חיי התיק.

הצורך בתיקון נולד בעקבות תופעה חברתית קלוקלת, המשדרת חוסר אמון כלפי המערכת המשפטית במסגרתה שוכרי דירות נמנעים מלפנות דירות במועד ומכתיבים לבעל הנכס את המועד בו יתפנו מהנכס, אם בכלל.

שוכרי דירות מנצלים למעשה כיום את החוק שאוסר עשיית דין עצמי מטעם בעלי הנכסים וכתוצאה מכך ממשיכים שוכרים בעייתיים להחזיק בדירות ובכך מקפיאים את המצב הקיים לטובתם.

מדובר בהליך נפרד ומזורז של דיון בתביעות שמטרתן המרכזית הן פינוי מיידי של הנכס המושכר.

המסלול מזרז את הדיון בתביעות הפינוי, במובן זה שבמסגרתו לא ניתן לכלול צעדים נוספים מעבר לצעד הפינוי, למשל צעדים כספיים הטעונים זמן שיפוטי ומשאבים נוספים ומאריכים את חיי התיק, כמו היום.

עד היום כאשר שוכר סרב לפנות את המושכר, אזי היה על המשכיר להזדקק לצו של בית משפט על מנת לפנות את הנכס. דבר זה כרוך בפנייה לערכאות ובקיום בהליך משפטי מלא, כאשר בתביעה לפינוי נהוג לכרוך גם תביעה לסעד כספי, כך שתיק נסחב חודשים ארוכים.

על פי המסלול המוצע במקרים בהם אכן מתבקשים צעדים כאלו, התובע יהיה רשאי לתבוע אותם במסגרת הליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.

המסלול הדיוני המוצע כולל הוראה לפיה על בעלי הדין להמציא את כתבי הטענות אחד לשני. זאת, בשונה מהכללים הרגילים לפיהם בית המשפט הוא זה שממציא את כתבי בית הדין לבעלי הדין ולעיתים השוכר הבעייתי מתחמק מלקבלם על מנת "למשוך זמן".


בית המשפט צריך לקבוע מועד לדיון לא מאוחר מ 30 יום לאחר המועד האחרון להגשת כתב ההגנה, קרי תוך 60 ימים מיום הגשת כתב התביעה לכל המאוחר. ניתן להניח כי בהליכים בהם אין לשוכר הגנה של ממש, ניתן יהיה להגיע לפסק דין ומתן צו פינוי כבר בדיון הראשון. היה ולא ניתן להגיע להכרעה בדיון הראשון, ימשיך ההליך במתכונת של סדר דין מהיר, המבטיח סיום ההליך ומתן פסק דין מהיר.

יובהר כי גם כיום ניתן לתבוע פינוי דירה לפי הדין הישן, כשהיתרון בכך הוא שרק בתביעה לפי סדר הדין הקודם ניתן לתבוע במסגרת אותו הליך גם תביעה כספית. בהליך "תביעה לפינוי מושכר", על מנת להבטיח שבירור המחלוקת והוצאת צו הפינוי יהיה מהיר ככל האפשר, לא ניתן לתבוע באותו הליך גם סעד כספי כאמור.

כל הזכויות ברשימה זו שמורות ל עו"ד אילה בירגר והרשימה מתפרסמת כאן ברשותה. משרד עו"ד אילה בירגר עוסק במשפטי אזרחי-מסחרי, עסקאות נדל"ן / דירות / מגרשים / משקים חקלאיים, ייעוץ וייצוג משפטי לעסקים / יזמים / קבלנים , דיני עמותות / חברות / שותפויות. רשימה זו אינה מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לו אלא מידע ראשוני בלבד. יש להיוועץ בעו"ד. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת